Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Hoe innovatief is het?

Collegiale coaching is als begrip soms al bekend binnen verschillend beroepssectoren, bijvoorbeeld in het primair-, middelbaar- en beroepsonderwijs. Daar wordt het dan ook wel peer coaching genoemd. Het behelst dan vooral intervisie en het geven van feedback.

De KMnet methode legt de nadruk op de interactie tussen medewerker en werkomgeving. De te bereiken leerdoelen behoeven daarbij het expliciete commitment van mens èn organisatie. Wat je wilt bereiken is niet alleen voor jezelf maar ook voor je team op (h)erkende wijze waardevol. De focus op het leerdoel is scherp, maar door de combinatie met de inzichten van M.I. zijn de mogelijke wegen naar dat doel ruim en gevarieerd.

Daarbij geeft ze ook bruikbare handvatten om bij het werven en selecteren van nieuwe collega’s na te gaan hoe groot of klein de afstand is die nog voor de benodigde vaardigheden moet worden overbrugd. De doelgroep die reeds over de gewenste competenties beschikt kan daarbij breder, ja zelfs een andere zijn dan die op het eerste gezicht voor de hand ligt.

Advertentie