Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wat heb je eraan?

Wat heb ik als ondernemer of manager er aan?

Het is een hulpmiddel om de organisatiestrategie te bepalen. Kan het bedrijf nog groeien? Wat heb je te weinig? Waar zitten de belangrijkste “houders” van de benodigde competenties? Kun je die (laten) inzetten ten behoeve van de ontwikkeling van andere collega’s? Dat laatste noemen we collegiale coaching. Je vindt antwoorden op vragen als: kun je de slagkracht van de organisatie vergroten? Succesvoller ondernemen? Arbeidsverzuim verminderen en vermijden? Waardevolle medewerkers aan je blijven binden? Gebruikmaken van talenten van medewerkers voor andere dan hun huidige werkzaamheden.

Wat heb ik als medewerker er aan?

Je krijgt duidelijkheid welke groei, welke persoonlijke ontwikkeling gesteund wordt in de organisatie waarin je werkzaam bent. Hoe die steun er uit kan zien en hoe je die je eigen kunt maken. Je leert dat op jouw manier, waar mogelijk van mensen die in een zelfde of soortgelijke werkomgeving werken. Je maakt duidelijke afspraken over welke doelen jij en jouw team daarbij nastreven. Welke middelen en welk tijdsbeslag daarbij naar verwachting gemoeid zullen zijn. Hoe jij jouw talenten en vaardigheden in kunt zetten en aan kunt bieden.

Wat heb ik als M.I.-coach/professional er aan?

Je leert de coaching te coördineren, te borgen en te evalueren. De communicatie naar de coachee, en de manager/opdrachtgever te verhelderen, deze is van groot belang. De te zetten stappen moeten helder zijn en de te bereiken leerresultaten moeten door hen worden gedeeld. KMnet hanteert daarvoor een helder format. Je leert dat, gekoppeld aan je inzichten rond M.I., te gebruiken.

Advertentie