Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wat is het?

De module MIDAS®-KMnet is een afzonderlijke, aan MIDAS® *) te koppelen database waarin de inzichten rond meervoudige intelligenties (M.I.’s)*) worden gecombineerd met het belangrijkste interne vermogen van organisaties: namelijk de talenten van hun medewerkers. Competenties zitten immers aan mensen, de interne beroepsbeoefenaren vast.

Het brengt deze talenten -of te wel de competenties- nauwkeurig per medewerker in kaart. Zo ontstaat er een inzicht hoe de kwaliteiten verdeeld zijn. Waar er genoeg van zijn en waar tekorten dreigen. Hoe divers of juist schaars de belangrijkste competenties binnen de organisatie voorhanden zijn. Door de combinatie met M.I. zie je ook de intelligenties die voor de benodigde kennis, de beroepshouding, de vaardigheid worden aangesproken. Dat geeft creatieve ideeën rond toepassing van MI, uitwisselbaarheid van en complementariteit in uitvoering naar andere vaardigheden.


*) Degenen die nog niet bekend zijn met MIDAS®  en/of Meervoudige Intelligenties kunnen eerst de één na laatste pagina in het keuzemenu hieronder bekijken.

Advertentie