Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wat is MIDAS® en wat zijn Meervoudige Intelligenties?

Volgens Gardner is intelligentie de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere en lastige situaties vanuit verschillende hoeken leert aan te pakken.

De MIDAS®  (Multiple Intelligence Developmental Assessment Scales) is:
een onderzoek gerichte zelfrapportage meting met betrekking tot de intellectuele aanleg voor mensen van alle leeftijden. Het MIDAS®-profiel beschrijft een volledig scala aan vaardigheden, talenten en intellectueel potentieel.

Binnen MIDAS® worden de volgende schalen onderscheiden:

8 Meervoudige Intelligentieschalen:
• Linguïstisch: denken in woorden en het gebruik van taal om zich te uiten
• Interpersoonlijk: denken over en het begrijpen van de andere persoon
• Intrapersoonlijk: denken over en begrijpen van jezelf
• Logisch/Mathematisch: denken in oorzaak/ gevolg relaties, inductief en deductief, kwantificeren  
• Visueel/Ruimtelijk: denken in beelden en het correct waarnemen van de visuele wereld  
• Muzikaal: denken in geluiden, ritmes, melodieën en rijm
• Kinesthetisch: denken in bewegingen en het gebruik van het lichaam
• Naturalistisch: het begrijpen van de natuurlijke wereld, waaronder planten, dieren, wetenschap   

3 Intellectuele Stijlschalen: • Leiderschap • Algemene logica • Innovatief

Advertentie