Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Hoe werkt het globaal en hoe vordert het?

We ontwikkelen momenteel een module vanuit een bestaand online MIDAS® systeem, OMS, met betrekking tot registratie en gebruik van meervoudige intelligenties en combineren dat vervolgens met KMnet, de Kennismanagementsystematiek van OKM.

Daarin registreren we functie-eisen, functie-wensen en competenties en vertalen deze naar meervoudige intelligenties. We brengen nieuwe verbindingen en verbanden tussen de medewerkers en hun leidinggevenden. We evalueren de geplande ontwikkeling en verandering en brengen de middelen daarvoor in kaart. We creëren een voortdurende leercyclus.

Wij zoeken geïnteresseerde bedrijven en organisaties die met ons samen na willen gaan of er een praktische start gemaakt kan worden om MIDAS®-KMnet verder door te ontwikkelen voor hun specifieke werkomgeving (maatwerk).

Meer weten? Stuur een bericht: Contact

Advertentie