Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Wat zijn de uitgangspunten?

Wat zijn de uitgangspunten?

De KMnet-methode stoelt op de inzichten vanuit de leerpsychologie, waarbij geldt: leren = veranderen. En succesvol leren doe je veelal in de praktijk. Vaak veel beter dan in een cursus of uit een boek.

Praktijkleren is ook (durven) experimenteren met je gedrag. Om weerstand tegen veranderen, en dus tegen leren, te overwinnen zijn voorwaarden nodig. Basaal daarbij is een bepaalde mate van vertrouwen in eigen kunnen en een te verwachten positief resultaat. Waarom zou je er anders aan beginnen?

De inzichten rond meervoudige intelligenties leren ons dat er meer is dan de klassieke opvatting waarin het begrip “intelligentie” vooral wordt gelokaliseerd in wat bij M.I.: linguïstische-, logisch/mathematische- en ruimtelijk/visuele intelligenties worden genoemd. M.I. herkent er nog 5 meer. Daarnaast geven de uitwerkingen ervan competenties te zien die elkaar raken en kunnen compenseren/versterken.

Succesvol gedrag kan dus op verschillende wijze worden gegrondvest. De coachee kan zich de nieuwe kennis, de beroepshouding en/of de vaardigheid eigen maken, zonder dat hij of zij daarbij altijd over dezelfde vermogens van dezelfde intelligenties moet beschikken als zijn of haar coach. Hij of zij gebruikt zijn of haar eigen leerstijl.

Door het gebruik van MIDAS®-KMnet en de daarbij behorende inzet van (collegiale) coaching gebeurt dat via een bewust geplande, stapsgewijze aanpak.

Advertentie